Branżowa Szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa trzy lata.

W Branżowej Szkole I stopnia o trzyletnim okresie nauczania można kształcić się w wybranym zawodzie, zgodnym z listą zawodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019.316).

Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwi dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia od roku szkolnego 2020/2021.

ZawódLiczba kwalifikacjiOznaczenie kwalifikacjiNazwa kwalifikacji
kucharz1HGT.02.Przygotowanie i wydawanie dań.
mechanik pojazdów samochodowych1MOT.05.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
kelner1HGT.01.Wykonywanie usług kelnerskich.
krawiec1MOD.03.Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.
blacharz samochodowy1MOT.01.Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych.
pracownik obsługi hotelowej1HGT.03.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
cukiernik1SPC.01.Produkcja wyrobów cukierniczych.
złotnik-jubiler1MEP.05Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich.
cieśla1BUD.02Wykonywanie robót ciesielskich.
elektromechanik1ELE.01.Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.
elektromechanik pojazdów samochodowych1MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.
elektryk1ELE.02.Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
fotograf1AUD.02.Rejestracja, obróbka obrazu i publikacja.
lakiernik samochodowy1MOT.03.Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych.
mechanik-monter maszyn i urządzeń1MEC.03.Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
monter kadłubów jednostek pływających1TWO.03.Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających.
monter sieci i instalacji sanitarnych1BUD.09.Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
murarz-tynkarz1BUD.12.Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
operator obrabiarek skrawających1MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających.
ogrodnik1OGR.02.Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.
operator urządzeń przemysłu chemicznego1CHM.02.Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego.
piekarz1SPC.03.Produkcja wyrobów piekarskich.
ślusarz1MEC.08.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
stolarz1DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów stolarskich.
przetwórca mięsa1SPC.04.Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych.
zegarmistrz1MEP.04.Naprawa zegarów i zegarków.
fryzjer1FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich.
sprzedawca1HAN.01.Prowadzenie sprzedaży.
przetwórca ryb1SPC.05.Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych.
Skip to content