Informacja dotycząca realizacji zajęć praktycznych

Informacja dotycząca realizacji zajęć praktycznych

Informujemy, że w terminie od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach- zajęcia odbywają się u pracodawców.

Zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu (Hotel Centrum) odbywają się jak dotąd- zgodnie z planem zajęć określonym przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego.

Skip to content