Szczepienia uczniów przeciwko COVID-19

Szczepienia uczniów przeciwko COVID-19

Informujemy, że szkoła zajmie się we wrześniu organizacją szczepień ucnziów przeciw COVID-19.

Zapraszamy do zapoznania się z pakietem informacyjnym przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na temat organizacji szczepień przeciw COVID-19 w szkołach.

1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków <https://dokumenty.mein.gov.pl/ee9ab001-4b1d-47d5-9d91-5270a4f6374d/listministrazdrowiadodyrektorowszkolnauczycielirodzicowwsprawieszczepiennastolatkow.pdf>
2. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny <https://dokumenty.mein.gov.pl/25b394ee-3333-4f83-8689-70026e5a2e02/szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakatinformacyjny.png>
3. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny <https://dokumenty.mein.gov.pl/d8651f72-7344-4714-a581-9a15664f9b0c/szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakatinformacyjny.png>
4. Deklaracja na szczepienia <https://dokumenty.mein.gov.pl/3f3d5fed-c11f-43b4-ac13-6a5a48c76ac7/deklaracjanaszczepienia.docx>
5. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 <https://dokumenty.mein.gov.pl/a75873c8-b5b0-429a-8009-041fa6429564/kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf>

Skip to content