WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Informujemy, że wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sesja Lato (czerwiec-lipiec 2021) są dostępne w sekretariacie szkoły.
O możliwości odbioru dyplomów poinformujemy Państwa w kolejnej wiadomości, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Deklaracje na egzamin w sesji Zima (styczeń-luty 2022)- poprawkowy – należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 15 września 2021 r. Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane.

Druk deklaracji na egzamin zawodowy udostępniamy do pobrania poniżej

Stosowny druk jest również dostępny w szkolnym sekretariacie.

Skip to content