Medal dla Nauczyciela

Medal dla Nauczyciela

Dnia 15 października 2021 r. w czasie uroczystości, która odbyła się z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Koszalinie nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie naszej szkoły – pani Katarzyna Uniewska została odznaczona przez Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty najwyższym odznaczeniem resortowym – Medalem Komisji Edukacji Narodowej, przyznanym przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.


Skip to content