ZMIANA TERMINÓW DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH

ZMIANA TERMINÓW DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH

Informujemy, że dokonano zmiany w termiach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym.

Szczegółowe informacje w zakładce Kalendarz roku szkolnego.

Jednocześnie przypominamy i informujemy, że wszystkie dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi dla uczniów branżowych szkół I stopnia – młodocianych pracowników (uczniów, którzy odbywają zajęcia praktyczne i indywidualnych pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego). Uczniowie w tych dniach mają obowiązek odbywania zajęć praktycznych.

Skip to content