Harmonogram zajęć z przygotowywania potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

Harmonogram zajęć z przygotowywania potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

Oznaczenia projektu zgodne z wytycznymi
Znaki graficzne w kolejności: Fundusze Europejskie Program Regionalny,flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Pomorze Zachodnie, flaga Unii Europejskiej

Informujemy, że od dnia 14 stycznia 2022 r. w ramach projektu „ZAWODOWIEC W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE” (nr projektu RPZP.08.06.00-32-K027/19) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś 8 „Edukacja”, Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu rozpocznają się zajęcia pn.” Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”

Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram zajęć:

GRUPA I

LP.LICZBA OSÓBDATAGODZINAADRESSALA NAZWA SZKOŁY
1.1514.01.202216:30-19:0078-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5pracownia gastronomicznaZespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
2.1515.01.2022 8:00-14:30 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
3.1521.01.2022 16:30-19:00 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
4.1522.01.2022 8:00-15:15 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
5.1528.01.2022 16:30-19:00 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
6.15 29.01.2022 8:00-15:15 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
7.15 18.02.2022 16:30-19:00 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
8.15 19.02.2022 8:00-15:15 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
9. 15 25.02.2022 16:30-19:00 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
10. 15 26.02.2022 8:00-14:30 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
11. 15 4.03.2022 16:30-19:00 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
12. 15 5.03.2022 8:00-14:30 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
13. 15 11.03.2022 16:30-19:00 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
14. 15 12.03.2022 8:00-14:30 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
Tabela przedstawia harmonogram zajęć w roku 2022: liczbę osób, termin, czas trwania, miejsce prowadzenia zajęć

GRUPA II

LP.LICZBA OSÓBDATAGODZINAADRESSALA NAZWA SZKOŁY
1.1518.03.202216:30-19:0078-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5pracownia gastronomicznaZespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
2.1519.03.2022 8:00-14:30 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
3.1525.03.2022 16:30-19:00 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
4.1526.03.2022 8:00-15:15 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
5.1501.04.2022 16:30-19:00 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
6.15 02.04.2022 8:00-15:15 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
7.15 08.04.2022 16:30-19:00 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
8.15 09.04.2022 8:00-15:15 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
9. 15 22.04.2022 16:30-19:00 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
10. 15 23.04.2022 8:00-14:30 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
11. 15 06.05.2022 16:30-19:00 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
12. 15 07.05.2022 8:00-14:30 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
13. 15 13.05.2022 16:30-19:00 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
14. 15 14.05.2022 8:00-14:30 78-100 Kołobrzeg ul.Piastowska 5 pracownia gastronomiczna Zespół Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
Tabela przedstawia harmonogram zajęć w roku 2022: liczbę osób, termin, czas trwania, miejsce prowadzenia zajęć
Skip to content