Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy

Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy

Informuję, iż deklaracje na egzamin zawodowy w sesji zima 2023/2024 można składać w szkolnym sekretariacie w terminie nieprzekraczalnym do 15 września 2023 r.
Deklaracje złożone po tym terminie nie będą mogły zostać uwzględnione.

Skip to content