Komunikat dla pracodawców – zmiana wysokości wynagrodzenia młodocianych pracowników

Komunikat dla pracodawców – zmiana wysokości wynagrodzenia młodocianych pracowników

W myśl rozporządzenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2023 poz. 1348) począwszy od 1 września 2023 roku minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu wynosi:

  • nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

Szczegółowe kwoty wynagrodzenia pracownika młodocianego obowiązujące od 1 września 2023 roku wskazuje poniższa tabela:

I ROK NAUKI (8%)II ROK NAUKI (9%)III ROK NAUKI (10%)OBOWIĄZUJE W OKRESIE:
560,46 zł630,52 zł700,58 zł01.09.2023 do 30.11.2023 r.
Tabela minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego

Pamiętać jednak należy, że kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów odbywających zajęcia praktyczne na podstawie zawartych z pracodawcą indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. 

Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe – czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej, za wyniki pracy czy za wyniki w nauce.

Skip to content