Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy

17 marca br. pod Pomnikiem Chwały na Cmentarzu Wojennym odbyły się uroczyste obchody 79. rocznicy walk o Kołobrzeg. Poczet Sztandarowy szkoły uczestniczył w uroczystościach.

Skip to content