Szkolne prawo

Dokumenty publikowane są w formacie *.pdf

Statut Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu


Teksty jednolite Statutów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu obejmujące zmiany dokonane uchwałami Rady Pedagogicznej z dnia 10 września 2019 r., 28. listopada 2019 r., 20 stycznia 2020 r., 11. marca 2020 r. i 26. sierpnia 2020 r.
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu


Statut Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Statut Technikum Zawodowego nr 3 w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Statut Branżowej Szkoły II Stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu


Statut Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Koncepcja Pracy Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu na lata 2014-2018
publikujemy poniżej w dwóch plikach/częściach

Kodeks postępowania etycznego

Regulamin korzystania z boiska szkolnego

Szkolne statuty opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły.

Rozmiar czcionki
Kontrast