Szkolne prawo

Szkolne prawo

Dokumenty publikowane są w formacie *.pdf

Statut Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu


Teksty jednolite Statutów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu obejmujące zmiany dokonane uchwałami Rady Pedagogicznej z dnia 10 września 2019 r., 28 listopada 2019 r., 20 stycznia 2020 r., 11 marca 2020 r., 26 sierpnia 2020 r., 28 stycznia 2021 r. i 7 października 2021 r.

Statut Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu


Statut Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Statut Technikum Zawodowego nr 3 w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Statut Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu


Statut Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Regulamin korzystania z boiska szkolnego

Szkolne statuty opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły.

Skip to content