Technikum Zawodowe nr 3

Technikum Zawodowe nr 3

W Technikum Zawodowego nr 3 o pięcioletnim (dla absolwentów szkół podstawowy) okresie nauczania proponujemy naukę zawodu:
o technik transportu kolejowego (311928) – zawód dwukwalifikacyjny na podbudowie kwalifikacji
TKO.07 (Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów)
TKO.08 (Planowanie i realizacja przewozów kolejowych)
Po zdaniu egzaminu z obydwu kwalifikacji absolwent uzyskuje dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Skip to content