Kadra kierownicza

Kadra kierownicza

Dyrektor mgr Magdalena Barna
Wicedyrektor ds. dydaktycznych mgr Małgorzata Łastowska

Wicedyrektor ds. wychowawczych mgr Julita Pyszka
Kierownik szkolenia praktycznego mgr Sylwia Łuców
Główna księgowa mgr Magdalena Janik
Kierownik gospodarczy mgr Bartosz Stańczyk

Skip to content