Kadra kierownicza

Kadra kierownicza

Dyrektor mgr Dominika Caune
Wicedyrektor ds. dydaktycznych mgr Agnieszka Getka-Lubowicka

Wicedyrektor ds. wychowawczych mgr Magdalena Barna
Kierownik szkolenia praktycznego mgr Sylwia Łuców
Główna księgowa mgr Magdalena Janik
Kierownik gospodarczy mgr Bartosz Stańczyk

Rozmiar czcionki
Kontrast