Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022

mgr Barna Magdalena – wicedyrektor, nauczyciel języka rosyjskiego, teoretycznych przedmiotów zawodowych fryzjerskich, oligofrenopedagog;
mgr Agnieszka Brończyk- nauczyciel-wychowawca w świetlicy szkolnej, oligofrenopedagog;
mgr Caune Dominika – dyrektor, nauczyciel języka niemieckiego;
mgr Domaradzka Małgorzata – nauczyciel historii, oligofrenopedagog;
mgr Fulara Adam – nauczyciel religii;
mgr Gajkowska Aneta – nauczyciel matematyki, religii, oligofrenopedagog;
mgr Getka-Lubowicka Agnieszka – wicedyrektor, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych, matematyki, oligofrenopedagog;
mgr Hajdamowicz Alina – pedagog, doradca zawodowy;
mgr Jamrożek Adam – nauczyciel języka niemieckiego; teoretycznych przedmiotów zawodowych mechanicznych, samochodowych;
mgr Jancz Wioletta – nauczyciel wychowania fizycznego;
dr Kabaciński Dawid – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o życiu w rodzinie;
mgr Kaczmarek Agata – nauczyciel języka polskiego;
mgr Kaczmarek Przemysław – nauczyciel wychowania fizycznego;
Kardynał Stanisław – prowadzący zajęcia z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych mechanicznych, samochodowych;
mgr Kietla-Rzewucka Agnieszka – nauczyciel fizyki, matematyki, oligofrenopedagog;
lic. Kisiel Tadeusz – nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych gastronomicznych, oligofrenopedagog;
mgr Kornak Alina – psycholog, oligofrenopedagog;
mgr Kukiełka Anna – nauczyciel wychowania fizycznego, biologii, oligofrenopedagog;
mgr Lewicki Robert – nauczyciel wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych hotelarskich, oligofrenopedagog;
mgr inż. Łastowska Małgorzata – nauczyciel chemii, fizyki, matematyki, teoretycznych przedmiotów, zawodowych fryzjerskich, oligofrenopedagog;
mgr Łokotko Alicja – nauczyciel języka polskiego;
mgr Łuców Sylwia – kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel-bibliotekarz;
mgr Maciejewska Agnieszka – pedagog, nauczyciel wiedzy o życiu w rodzinie, oligofrenopedagog;
mgr Maciejewski Jacek – nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog;
mgr Malicz – Lisowska Edyta-nauczyciel języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagog;
mgr Misterek Małgorzata – nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel geografii i ochrony środowiska, oligofrenopedagog;
mgr Mróz Tomasz – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego, oligofrenopedagog;
mgr Musiał Jacek – nauczyciel matematyki;
mgr Nowak Angelika – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, oligofrenopedagog;
mgr inż. Olszak Grażyna – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych;
mgr inż. Olszak Katarzyna – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych, hotelarskich oligofrenopedagog;
mgr Olszewski Arkadiusz – nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog;
mgr Pióro Michał – nauczyciel języka angielskiego, wychowania fizycznego;
mgr Przybyś Agnieszka – nauczyciel języka niemieckiego;
dr Pyda Janina – nauczyciel religii, oligofrenopedagog;
mgr Pyszka Julita – nauczyciel matematyki, chemii;
mgr Satro Marcin – nauczyciel języka niemieckiego;
mgr Siemionczyk Joanna – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie; teoretycznych przedmiotów zawodowych gastronomicznych;
mgr Sobierajska Aneta – nauczyciel języka polskiego;
mgr Sokołowska Iwona – nauczyciel języka niemieckiego;
mgr Swat Adam – nauczyciel matematyki;
mgr Rebelska Anetta – nauczyciel-bibliotekarz, oligofrenopedagog;
mgr Uniewska Katarzyna – oligofrenopedagog nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog;
mgr Wieczorek Tomasz – nauczyciel technologii informacyjnych i informatyki, oligofrenopedagog;
mgr Wojnicka Urszula – nauczyciel języka niemieckiego.


Rozmiar czcionki
Kontrast