Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024

Barna Magdalena – dyrektor, nauczyciel języka rosyjskiego, teoretycznych przedmiotów zawodowych fryzjerskich, geografii, oligofrenopedagog;
Justyna Całkowska- pedagog, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, oligofrenopedagog
Caune Dominika – nauczyciel języka niemieckiego;
Ćwirko Dariusz – nauczyciel informatyki
Domaradzka Małgorzata – nauczyciel informatyki, zajęć rewalidacyjnych, oligofrenopedagog;
Fulara Adam – nauczyciel religii;
Getka-Lubowicka Agnieszka – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych, matematyki, oligofrenopedagog;
Agnieszka Głąbik – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, oligofrenopedagog,
Hajdamowicz Alina – pedagog specjalny, pedagog,
Jamrożek Adam – nauczyciel języka niemieckiego; teoretycznych przedmiotów zawodowych mechanicznych, samochodowych;
Jancz Wioletta – nauczyciel-wychowawca w świetlicy szkolnej, nauczyciel wychowania fizycznego; oligofrenopedagog
Kabaciński Dawid – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o życiu w rodzinie;
Kaczmarek Agata – nauczyciel języka polskiego; teoretycznych przedmiotów zawodowych fryzjerskich;
Kaczmarek Przemysław – nauczyciel wychowania fizycznego;
Kaczyńska Izabela – nauczyciel matematyki
Kardynał Stanisław – prowadzący zajęcia z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych mechanicznych, samochodowych;
Kietla-Rzewucka Agnieszka – nauczyciel fizyki, matematyki, oligofrenopedagog;
Kisiel Tadeusz – nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych gastronomicznych, oligofrenopedagog;
Kornak Alina – psycholog, oligofrenopedagog;
Kukiełka Anna – nauczyciel wychowania fizycznego, biologii, oligofrenopedagog;
Lewicki Robert – nauczyciel wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych hotelarskich, oligofrenopedagog;
Łastowska Małgorzata – wicedyrektor, nauczyciel chemii, fizyki, matematyki, teoretycznych przedmiotów, zawodowych fryzjerskich, oligofrenopedagog;
Łuców Sylwia – kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel przedsiębiorczości, teoretycznych przedmiotów zawodowych fryzjerskich,
Maciejewska Agnieszka – pedagog, nauczyciel wiedzy o życiu w rodzinie, oligofrenopedagog;
Maciejewski Jacek – nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog;
Malicz – Lisowska Edyta-nauczyciel języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagog;
Misterek Małgorzata – nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel geografii i ochrony środowiska, oligofrenopedagog;
Mróz Tomasz – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego, oligofrenopedagog;
Musiał Jacek – nauczyciel matematyki;
Musiał Jowita – nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, oligofrenopedagog
Nowak Angelika – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, oligofrenopedagog;
Olszak Grażyna – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych;
Olszak Katarzyna – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych, hotelarskich oligofrenopedagog;
Olszewski Arkadiusz – nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog;
Pióro Michał – nauczyciel języka angielskiego,
Przybyś Agnieszka – nauczyciel języka niemieckiego;
Pyda Janina – nauczyciel religii, oligofrenopedagog;
Pyszka Julita – wicedyrektor, nauczyciel matematyki, chemii;
Rebelska Anetta – nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, oligofrenopedagog;
Małgorzata Rogoża – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, oligofrenopedagog
Satro Marcin – nauczyciel języka niemieckiego;
Siemionczyk Joanna – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie; teoretycznych przedmiotów zawodowych gastronomicznych;
Sokół Klaudia – doradca zawodowy
Sroka Piotr – nauczyciel geografii;
Uniewska Katarzyna – oligofrenopedagog nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog;
Wieczorek Tomasz – nauczyciel technologii informacyjnych i informatyki, oligofrenopedagog,
Zapotoczny Katarzyna – nauczyciel informatyki.


Skip to content