Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023

mgr Barna Magdalena – dyrektor, nauczyciel języka rosyjskiego, teoretycznych przedmiotów zawodowych fryzjerskich, geografii, oligofrenopedagog;
mgr Caune Dominika – nauczyciel języka niemieckiego;

mgr Anna Dobrowolska – nauczyciel języka polskiego;
mgr Domaradzka Małgorzata – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, oligofrenopedagog;
mgr Fulara Adam – nauczyciel religii;
mgr Getka-Lubowicka Agnieszka – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych, matematyki, oligofrenopedagog; mgr Agnieszka Głąbik – nauczyciel języka polskiego;
mgr Hajdamowicz Alina – pedagog specjalny, pedagog,
mgr Jamrożek Adam – nauczyciel języka niemieckiego; teoretycznych przedmiotów zawodowych mechanicznych, samochodowych;
mgr Jancz Wioletta – nauczyciel-wychowawca w świetlicy szkolnej, nauczyciel wychowania fizycznego;
dr Kabaciński Dawid – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o życiu w rodzinie;
mgr Kaczmarek Agata – nauczyciel języka polskiego; teoretycznych przedmiotów zawodowych fryzjerskich;
mgr Kaczmarek Przemysław – nauczyciel wychowania fizycznego;
Kardynał Stanisław – prowadzący zajęcia z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych mechanicznych, samochodowych;
mgr Kietla-Rzewucka Agnieszka – nauczyciel fizyki, matematyki, oligofrenopedagog;
lic. Kisiel Tadeusz – nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych gastronomicznych, oligofrenopedagog;
mgr Kornak Alina – psycholog, oligofrenopedagog;
mgr Kukiełka Anna – nauczyciel wychowania fizycznego, biologii, oligofrenopedagog;
mgr Lewicki Robert – nauczyciel wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych hotelarskich, oligofrenopedagog;
mgr inż. Łastowska Małgorzata – wicedyrektor, nauczyciel chemii, fizyki, matematyki, teoretycznych przedmiotów, zawodowych fryzjerskich, oligofrenopedagog;
mgr Łuców Sylwia – kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel przedsiębiorczości, teoretycznych przedmiotów zawodowych fryzjerskich,
mgr Maciejewska Agnieszka – pedagog, nauczyciel wiedzy o życiu w rodzinie, oligofrenopedagog;
mgr Maciejewski Jacek – nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog;
mgr Malicz – Lisowska Edyta-nauczyciel języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagog;
mgr Misterek Małgorzata – nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel geografii i ochrony środowiska, oligofrenopedagog;
mgr Mróz Tomasz – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego, oligofrenopedagog;
mgr Musiał Jacek – nauczyciel matematyki;
mgr Nowak Angelika – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, oligofrenopedagog;
mgr inż. Olszak Grażyna – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych;
mgr inż. Olszak Katarzyna – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych, hotelarskich oligofrenopedagog;
mgr Olszewski Arkadiusz – nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog;
mgr Pióro Michał – nauczyciel języka angielskiego,
mgr Przybyś Agnieszka – nauczyciel języka niemieckiego;
dr Pyda Janina – nauczyciel religii, oligofrenopedagog;
mgr Pyszka Julita – wicedyrektor, nauczyciel matematyki, chemii;

mgr Małgorzata Rogoża – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, oligofrenopedagog
mgr Satro Marcin – nauczyciel języka niemieckiego;
mgr Siemionczyk Joanna – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie; teoretycznych przedmiotów zawodowych gastronomicznych;
mgr Sobierajska Aneta – nauczyciel języka polskiego;
mgr Sulej Karolina – nauczyciel religii,
mgr Rebelska Anetta – nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, oligofrenopedagog;
mgr Uniewska Katarzyna – oligofrenopedagog nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog;
mgr Wieczorek Tomasz – nauczyciel technologii informacyjnych i informatyki, oligofrenopedagog.


Skip to content