Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego
ul. Piastowska 5
78-100 Kołobrzeg
NIP 671-16-28-457

Konto bankowe: 11 2030 0045 1110 0000 0282 6390

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY Rafał Rosołowski
SEKRETARZ Witold Łukawski
SKARBNIK Agnieszka Makowska

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCA Karolina Niemczyk
CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ: Monika Grygiel, Zofia Wypych-Jączkowska

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań z rodzicami planowanych w roku szkolnym 2021/2022.

Szczegółowe harmonogramy zawierające informacje o godzinie i sali, w której odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych oddziałów podawane będą Państwu minimum dwa dni przed planowanym spotkaniem.

TERMINTEMATYKA SPOTKANIA
08 września 2021 r. (środa)Informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego w tym zasadach funkcjonowania szkoły od 1 września 2021 r. w okresie zagrożenia COVID; wybory rad oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców; przypomnienie prawa szkolnego.
09 września 2021 r. (czwartek)Informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego w tym zasadach funkcjonowania szkoły od 1 września 2021 r. w okresie zagrożenia COVID; wybory rad oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców; przypomnienie prawa szkolnego.
09 września 2021 r. (czwartek) godzina 16:45Zebrania z przedstawicielami rad oddziałowych i wybory Rady Rodziców.
8 grudnia 2021 r. (środa)Zebranie-informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, bieżąca analiza wyników, sytuacja wychowawcza, sprawy bieżące.
26 stycznia 2022 r. (wtorek)Zebrania podsumowujące I półrocze, sprawy bieżące.
7 kwietnia 2022 r. (środa)Zebranie – bieżąca analiza wyników, sytuacja wychowawcza, sprawy bieżące.
11 maja 2022 r. (środa)Zebranie – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, bieżąca analiza wyników, sytuacja wychowawcza, sprawy bieżące.
Tabela przedstawiająca planowane terminy i tematykę spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Rozmiar czcionki
Kontrast