Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego
ul. Piastowska 5
78-100 Kołobrzeg
NIP 671-16-28-457

Konto bankowe: 11 2030 0045 1110 0000 0282 6390


SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2023/2024

PRZEWODNICZĄCY Daniel Stachowski
SEKRETARZ Monika Rosołowska
SKARBNIK Katarzyna Wiśniewska

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCA Wioletta Gołda
CZŁONKINIE KOMISJI REWIZYJNEJ: Marta Góral, Zbigniew Skibiński

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań z rodzicami planowanych w roku szkolnym 2023/2024.

Szczegółowe harmonogramy zawierające informacje o godzinie i sali, w której odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych oddziałów podawane będą Państwu minimum dwa dni przed planowanym spotkaniem.

TERMINTEMATYKA SPOTKANIA
6 września 2023 r. (środa)
klasy I
Informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego, wybory rad oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców, zapoznanie z prawem szkolnym.
7 września 2023 r. (czwartek)
klasy II i III
Informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego, wybory rad oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców, przypomnienie prawa  szkolnego.                       
7 września 2023 r. (czwartek) godzina 16:45Zebrania z przedstawicielami rad oddziałowych i wybory Rady Rodziców.
7 grudnia 2023 r. (czwartek)Zebrania-informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz przewidywanej ocenie zachowania.
1 luty 2024 r. (czwartek)Zebrania podsumowujące I półrocze, sprawy bieżące.
9 maja 2024 r. (czwartek)Zebrania-informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz przewidywanej ocenie zachowania.
Tabela przedstawiająca planowane terminy i tematykę spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Skip to content