Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego
ul. Piastowska 5
78-100 Kołobrzeg
NIP 671-16-28-457

Konto bankowe: 11 2030 0045 1110 0000 0282 6390

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY Rafał Rosołowski
SEKRETARZ Witold Łukawski
SKARBNIK Marlena Paczkowska

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY Janusz Laskowski
CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ: Beata Szajada, Katarzyna Chrzanowska

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań z rodzicami planowanych w roku szkolnym 2020/2021.

Szczegółowe harmonogramy zawierające informacje o godzinie i sali, w której odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych oddziałów podawane będą Państwu minimum dwa dni przed planowanym spotkaniem.

TERMINTEMATYKA SPOTKANIA
08. września 2020 r. (wtorek)Informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego w tym zasadach funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r. w okresie zagrożenia COVID, wybory rad oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców, przypomnienie prawa szkolnego.
09 września 2020 r. (środa)Informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego w tym zasadach funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r. w okresie zagrożenia COVID, wybory rad oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców, przypomnienie prawa szkolnego.
09. września 2020 r. (środa) godzina 16:45Zebrania z przedstawicielami rad oddziałowych i wybory Rady Rodziców.
8 grudnia 2020 r. (wtorek)Zebranie-informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, bieżąca analiza wyników, sytuacja wychowawcza, sprawy bieżące.
9 grudnia 2020 r. (środa)Zebranie – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, bieżąca analiza wyników, sytuacja wychowawcza, sprawy bieżące.
2. lutego 2021 r. (wtorek)Zebrania podsumowujące I półrocze, sprawy bieżące.
3 lutego 2021 r. (środa)Zebrania podsumowujące I półrocze, sprawy bieżące.
7. kwietnia 2021 r. (środa)Zebranie – bieżąca analiza wyników, sytuacja wychowawcza, sprawy bieżące.
12 maja 2021 r. (środa)Zebranie – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, bieżąca analiza wyników, sytuacja wychowawcza, sprawy bieżące.
Tabela przedstawiająca planowane terminy i tematykę spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Rozmiar czcionki
Kontrast