Kierownik szkolenia praktycznego

Kierownik szkolenia praktycznego

Gabinet kierownika szkolenia praktycznego mieści się w budynku szkoły przy ul. Piastowskiej 9; gabinet nr 4.

Funkcję kierownika szkolenia praktycznego sprawuje p. mgr Sylwia Łuców
telefony kontaktowe: stacjonarny 94 35 40 991; komórkowy 735 979 472

Dyżury:
poniedziałek w godzinach: 11:30-14:30
wtorek w godzinach: 10:00-12:30
środa w godzinach: 8:00-9:30; 11:00-15:00
czwartek w godzinach: 10:00-14:00
piątek w godzinach: 8:00-9:00

Ważne: godziny dyżurów mogą okresów ulegać zmianie ze względu na prowadzone przez kierownika szkolenia praktycznego zajęcia dydaktyczne.
Prosimy o kontakt telefoniczny.

Skip to content