Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

PRZEWODNICZĄCA Wiktoria Mróz kl. III Cp

-zna cele i zadania samorządu
-mobilizuje uczniów do wysiłku i pracy
-prowadzi zebrania
-rozdziela zadania
-współpracuje z Dyrektorem i Opiekunem Samorządu.

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ Aleksandra Król kl. III Ap i Adam Walda kl. III Bp

-są doradcami i współpracownikami Przewodniczącego
-pełnią rolę Przewodniczącego w czasie jego nieobecności
-stoją na czele ważnych komisji
-pomagają Przewodniczącemu.

SEKRETARZ Natalia Świderek kl. I Gp
-zawiadamia o zebraniach
-gromadzi materiały i wnioski
-opracowuje porządek zebrań
-gromadzi wnioski do rozpatrzenia.

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI
SEKCJA ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWA Marcel Wiśniewski kl. III Bp
SEKCJA KULTURALNA Maciej Markowski kl. I Dp
SEKCJA FOTOGRAFICZNO-FILMOWA Piotr Biereśniewicz kl. III Ep
SEKCJA CHARYTATYWNA Weronika Kempa kl. III Cp

Skip to content