Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

PRZEWODNICZĄCA Joanna Nadłonek

-zna cele i zadania samorządu
-mobilizuje uczniów do wysiłku i pracy
-prowadzi zebrania
-rozdziela zadania
-współpracuje z Dyrektorem i Opiekunem Samorządu.

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ Martyna Czechowska, Jakub Filipowicz

-są doradcami i współpracownikami Przewodniczącego
-pełnią rolę Przewodniczącego w czasie jego nieobecności
-stoją na czele ważnych komisji
-pomagają Przewodniczącemu.

SEKRETARZ Michalina Łuczak
-zawiadamia o zebraniach
-gromadzi materiały i wnioski
-opracowuje porządek zebrań
-gromadzi wnioski do rozpatrzenia.

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI
SEKCJA ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWA Daniel Stachowski
SEKCJA KULTURALNA Nikola Wysmułek
SEKCJA FOTOGRAFICZNO-FILMOWA Emilia Filocha
SEKCJA CHARYTATYWNA Maciej Markowski

Skip to content