Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

PRZEWODNICZĄCY Kacper Bartwanowicz kl. III Ap

-zna cele i zadania samorządu
-mobilizuje uczniów do wysiłku i pracy
-prowadzi zebrania
-rozdziela zadania
-współpracuje z Dyrektorem i Opiekunem Samorządu.

ZASTĘPCZYNI PRZEWODNICZĄCEGO Angelika Fryda kl. III Dg

-są doradcami i współpracownikami Przewodniczącego
-pełnią rolę Przewodniczącego w czasie jego nieobecności
-stoją na czele ważnych komisji
-pomagają Przewodniczącemu.

SEKRETARZ Marzena Samel kl. III Cp
-zawiadamia o zebraniach
-gromadzi materiały i wnioski
-opracowuje porządek zebrań
-gromadzi wnioski do rozpatrzenia.

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI
SEKCJA ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWA Michał Wojtaszek kl. III Ap
SEKCJA KULTURALNA Hanna Pudlińska kl. II Cp
SEKCJA CHARYTATYWNA Anna Szczepańska kl. III Ag

Rozmiar czcionki
Kontrast