Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

Przypominamy, że Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu uchwałą nr XXXI/439/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2020 r. przyjął do realizacji Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023.

Program zmierza nie tylko do zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie ale również do ograniczania skali i skutków tego zjawiska poprzez budowanie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób potrzebujących pomocy, zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu. Znajdziecie Państwo w nim między innymi informację o lokalnych podmiotach zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi na naszej stronie internetowej dnia 24 stycznia 2022 r. informacjami.


Skip to content