Rekrutacja do projektu w ramach akredytacji- wracamy na Sycylię

Rekrutacja do projektu w ramach akredytacji- wracamy na Sycylię

Rozpoczynamy rekrutację uczestniczek i uczestników do udziału w projekcie 2023-1-PL01-KA121-VET-000132884 Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe PROGRAMU ERASMUS+ Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-VET-000107593

Kolejni uczniowie uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia – uczestnicy projektu – odbędą dwutygodniowe praktyki w przypisanych im miejscach praktyk – wszystko odbędzie się na Sycylii, w miejscowości Barcellona Pozzo di Gotto w planowanym terminie: 10 marca – 24 marca 2024 r.

Uczniowie nabędą wiedzę i nowe umiejętności w ramach swoich zawodów: fryzjer  – w zakresie oceny gatunku i stanu włosów, zabiegów fryzjerskich; kucharz w zakresie oceny surowców, właściwego nimi gospodarowanie oraz posługiwania się narzędziami i maszynami; cukiernik w zakresie oceny przydatności surowców, przygotowywania różnego rodzaju nadzienia; mechanik pojazdów samochodowych w zakresie napraw oraz sporządzanie dokumentów; ustalania przyczyn wad i uszkodzeń układów zespołów i mechanizmów samochodów osobowych metodami diagnostycznymi.

Uczniowie poszerzą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, poprawią umiejętności związane z  posługiwaniem się  językiem obcym – językiem angielskim, w tym językiem zawodowym. Udział w projekcie pozowali na rozwój kompetencji personalnych i społecznych w zakresie przestrzegania zasad kultury i etyki kraju przyjmującego, zwiększenie kreatywności i konsekwencji w podejmowaniu działań, poprawa umiejętności radzenia sobie ze stresem, umiejętności pracy zespołowej.

Rekrutacja do udziału w projekcie odbędzie się w dniach 10 listopada do 8 grudnia 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa projekcie 2023-1-PL01-KA121-VET-000132884 Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe PROGRAMU ERASMUS+ Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-VET-000107593


Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w projekcie zawarte są w ww. wskazanym regulaminie.


Dane osobowe zbierane dla potrzeb rejestracji w programie Erasmus + administrowane są przez Komisję Europejską na zasadach opisanych na stronie Komisji, na której przedstawiono szczegółowy podział zadań i obowiązków w procesach przetwarzania danych osobowych w programie Erasmus+: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

Skip to content