LISTA RANKINGOWA

LISTA RANKINGOWA

LISTA RANKINGOWA

udziału w projekcie numer 2023-1-PL01-KA121-VET-000132884
Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe PROGRAMU ERASMUS+ Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-VET-00010759

Lista rankingowa ogłoszona zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie numer 2023-1-PL01-KA121-VET-000132884 Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe PROGRAMU ERASMUS+ Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-VET-00010759 – § 3 ust. 15 „Wyniki rekrutacji do projektu zostaną ogłoszone do dnia 8 grudnia 2023 r. przez koordynatora projektu każdej zainteresowanej osobie indywidualnie. Lista rankingowa według identyfikatorów zgłoszeń, zostanie opublikowana na internetowej stronie szkoły oraz wywieszona w gablocie szkolna tablica ogłoszeń”.

LISTA RANKINGOWA ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Lp.NR/IDENTYFIKATOR ZGŁOSZENIALICZBA PUNKTÓW
1.D.081.3.2.2.935
2.D.081.3.2.2.632
3.D.081.3.2.2.1431
4.D.081.3.2.2.2430
5.D.081.3.2.2.2730
6.D.081.3.2.2.3830
7.D.081.3.2.2.429
8.D.081.3.2.2.3729
9.D.081.3.2.2.3929
10.D.081.3.2.2.128
11.D.081.3.2.2.2028
12.D.081.3.2.2.2927
13.D.081.3.2.2.4027
14.D.081.3.2.2.2326
15.D.081.3.2.2.2626
16.D.081.3.2.2.325
17.D.081.3.2.2.824
18.D.081.3.2.2.1724
19.D.081.3.2.2.1623
20.D.081.3.2.2.3523
List rankingowa opublikowana wg identyfikatorów zgłoszeń

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Lp.NR/IDENTYFIKATOR ZGŁOSZENIALICZBA PUNKTÓW
1.D.081.3.2.2.1822
2.D.081.3.2.2.1021
3.D.081.3.2.2.2120
4.D.081.3.2.2.3620
5.D.081.3.2.2.4320
6.D.081.3.2.2.2519
7.D.081.3.2.2.3019
8. D.081.3.2.2.4219
9.D.081.3.2.2.3118
10.D.081.3.2.2.3218
11.D.081.3.2.2.3418
12.D.081.3.2.2.1117
13.D.081.3.2.2.12 17
14.D.081.3.2.2.1917
15.D.081.3.2.2.516
16.D.081.3.2.2.2814
17.D.081.3.2.2.4114
18.D.081.3.2.2.212
List rankingowa opublikowana wg identyfikatorów zgłoszeń

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w projekcie zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie numer 2023-1-PL01-KA121-VET-000132884 Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe PROGRAMU ERASMUS+ Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-VET-00010759.


Dane osobowe zbierane dla potrzeb rejestracji w programie Erasmus + administrowane są przez Komisję Europejską na zasadach opisanych na stronie Komisji, na której przedstawiono szczegółowy podział zadań i obowiązków w procesach przetwarzania danych osobowych w programie Erasmus+: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

Skip to content